(Tiếng Việt) Shophouse là gì? Đặc điểm và ưu nhược điểm của Shophouse