(Tiếng Việt) Branch Office là gì? Phân biệt giữa Branch Office và Head Office